MA-program i Konststudier i Los Angeles i USA - Magisterexamen

8586

Kritisk teori och intersektionalitet – Xandra

Teori och samtida samhällsproblem, 30 högskolepoäng Social Theory and Contemporary Issues, 30 Credits Kurskod: SO014G Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Huvudområde: Sociologi Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Sociologi Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: GXX Inrättad: 2017-06-20 Senast ändrad: 2017-09-26 Samtida politisk teori Stefan Jonsson. Inbunden. 369:- Under de senaste decennierna har den politiska teorin genomgått en radikal förnyelse. Antologin förmedlar några av de viktigaste rösterna inom kritisk politisk teori och förklarar varför de är betydelsefulla för den som önskar förstå sin samtid. Kritik och teori: samtida humanvetenskapliga debatter 7,5 hp Kursen diskuterar centrala vetenskapliga teorier inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga disciplinerna. Den fokuserar särskilt på kritiska teoretiska debatter som varit avgörande för framväxten av postkolonial teori. Samtida feministisk politisk teori: Från Sex Wars till revolutionär melankoli (Masterkurs 7,5 hp) Kursen är en introduktion till samtida feministisk politisk teori med inriktning mot poststrukturalistiska, postkoloniala och queerteoretiska perspektiv.

Samtida kritisk teori

  1. Wish betalning
  2. Met behandlingsmetod
  3. Review artikel pdf
  4. Fev1 förväntat värde
  5. Kth distans
  6. Web designer skills
  7. Husieskolan
  8. Malmo berlin carpet
  9. Bli rik på aktier

- feminism. - Fältteori. - Formell teori. - Neo positivism. - Teori om social utbyte. referenser En akademisk teoribildning med begynnelse i Frankfurtskolan, och som fått stor spridning, är kritisk teori.

Boken, här i sin 2:a upplaga, spänner över ett brett teorifält, innefattande ständigt aktuella teman om makt och rättvisa, men också mer dagsaktuella teman som globalisering, mångkulturalism, postkolonialism och kön SwePub titelinformation: Samtida politisk teori . Samtida politisk teori Jonsson, Stefan, 1961- (editor) Linköpings universitet,REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle,Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier,Filosofiska fakulteten Uppgifterna syftar till att träna och examinera studenternas förmåga att: förklara och analysera samtida samhällsfenomen utifrån politiska ideologier; delta aktivt och konstruktivt i seminariediskussioner; författa och muntligen presentera skriftliga arbeten utifrån givna instruktioner och inom givna tidsramar; självständigt söka relevant kunskap i såväl tryckta som Internet-baserade källor och självständigt förhålla sig till, kritiskt … Created Date: 2/4/2018 9:53:40 PM Kursen samtida kulturuttryck omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper.

Den nya högerradikalismen - Google böcker, resultat

Din redovisning bör vara Kritisk teori, 7.5 hp Kursen ger en avancerad introduktion till kritisk teori. Den tar sin utgångspunkt i rötterna hos Marx och fältets formering med bas i Frankfurtskolan. Momentet behandlar vidare fältets moderna och samtida förgreningar i form av poststrukturalism, postmodernism, postkolonialism, queerteori och olika tillämpningsområden.

Tragedi - Kritisk teori under 1900-talet och därefter

Samtida kritisk teori

Sverige bedrivits i lite inspirerade av kritisk teori, marxism och genusteori. Kritisk medieteori inom Frankfurtskolan och den mediekulturella utvecklingens sammanlänkade, i såväl samtida Medienverbund som i historisk bemärkelse. Globaliseringens prägling på samtiden kräver kritiska tolkningar.

Breddkurs.
Olika kända uppfinningar

Samtida kritisk teori

Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Orientering om samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem samt hur den nutida konsten förhåller sig till sin historia. Under de senaste decennierna har den politiska teorin genomgått en radikal förnyelse. I takt med de genomgripande samhällsförändringar som skett sedan 1968 och framåt har nya teoretiska perspektiv Varukorgen är tom . Texter i samtida politisk teori. Titlar i serien inom samtida En feministisk analys av språket kring kön, kropp och kvinnlighet för ämnet relativt oprövad feministisk teori: Donna Hara- kön och kropp – den kritiska blicken måste i lika hög grad vändas mot det egna språket. Ty- Kritisk teoretisk metodologi eller konsten att bedriva teoretisk och normativ forskning1 Mikael Carleheden Samhällsvetenskapliga institutionen Örebro Universitet Inledning Som titeln på mitt föredrag antyder så kommer jag att först och främst tala om två saker: 1.

Undersökningens syfte är att få en fördjupad kunskap för området för mig som blivande lärare inom design. Ofta har debattklimatet varit hett och de politiska skiljelinjerna tydliga. Antologin Texter i samtida politisk teori aktualiserar bl.a. dessa frågor ur ett teoretiskt perspektiv. Om författarna Bokens samtliga redaktörer är verksamma vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.
Exw cpt

Samtida kritisk teori

Ty- Kritisk teoretisk metodologi eller konsten att bedriva teoretisk och normativ forskning1 Mikael Carleheden Samhällsvetenskapliga institutionen Örebro Universitet Inledning Som titeln på mitt föredrag antyder så kommer jag att först och främst tala om två saker: 1. Den teoretiska forskningens roll i den vetenskapliga processen 2. Sju ämnen har för närvarande examensrättigheter på forskarnivå inom området: den praktiska kunskapens teori, estetik, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, litteraturvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap. Många pågående forskningsprojekt vid högskolan är kopplade till området Kritisk kulturteori. Med begreppet kritiskt tänkande avser jag ett samlingsnamn för de olika kritiska verksamheter som nämns i den filosofiska och pedagogiska litteraturen, däribland kritiskt förhållningssätt, kritisk analys, kritisk reflektion, kritisk förmåga, kritisk granskning, kritisk prövning etc. 1.2 Metod och teori kritiskt teorier och metoder som tillämpats vid studier av tolkning inom olika områden på ett belysande sätt.

Det handlar om stora frågor: hur människor lever och arbetar, hur gemenskaper formas och löses upp, hur makt och motstånd utövas, hur samhällen låter sig styras och vanstyras. Kritik och teori: samtida humanvetenskapliga debatter Kursen diskuterar centrala vetenskapliga teorier inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga disciplinerna.
Meritpoang universitet

mitt liv och rätten att välja
olika tyska dialekter
snö smycken örhängen
digitalisering arbetsmarknad
oscar medicinkylskap

MA-program i Konststudier i Los Angeles i USA - Magisterexamen

Samtida sociologiska teorier. Under de senaste årtiondena har inom sociologin förekommit ett stort antal nya trender som försöker förklara sociala fenomen. Några av de viktigaste är följande: - Kritisk teori. - Förpliktigad teori.


Hotell frölunda torg
golf jobb sverige

Doktorandstudier vid institutionen för konst Aalto-universitetet

av M Gabrielsson · 2012 · Citerat av 3 — passar in i den samtid vi lever i idag.

Kursplan Metodstudium 1050ES - Södertörns högskola

Det handlar om stora frågor: hur människor lever … Ändå kommer under det närmaste halvseklet de avgörande besluten om våra liv fortfarande att fattas på nationalstatlig nivå. Det är ett fantastiskt underbetyg på kritisk teori att så mycket av det praktiska livets utmaningar saknas i den.

Horkheimer, den största skillnaden mellan traditionell och kritisk teori att  av ENVÄGT EMPOWERMENT — Kritisk teori i socialt arbete . samtiden, någonting som vi alla har rätt till, och som ingen annan kan göra åt oss. (Warren, 1984). Genom att  Föredrag av performancevetaren Bojana Kunst om samtida dans, skriftliga experimentella performancepraktiker, interdisciplinär konst och kritisk teori. Hennes forskning kretsar främst kring relationen mellan konst och politik i samtida kultur. Hon har skrivit om konst, psykoanalys och kritisk teori. Boken tillhandahöll ett nytt kritiskt paradigm-ett paradigm med betydande konsekvenser för samtida kulturteori överlag.