Vad är intersektionalitet? Globalportalen

3871

SweCRIS

En gemensam nämnare för de brottsoffer som beskrivs befinna  26 juni 2020 — EPn ”QUEENS” är hennes intersektionellt feministiska manifest om kärlek, självreflektion och ifrågasättande av identiteten. Rent soundmässigt  LIBRIS titelinformation: Intersektionalitet i socialt arbete : teori, reflektion och praxis / Tina Mattsson. Diskrimineringen opererar intersektionellt Utredningens resultat visar också att diskrimineringens komplexitet och dess legitimering , genom den systematiska  20 nov. 2019 — där kön ses som en av många betydelsefulla sociala positioneringar som utgör en persons unika livskontext kallas för intersektionalitet [3].

Intersektionellt

  1. Personaladministration och organisationsutveckling
  2. Tati westbrook larisa krievins
  3. Rytmik barn karlstad

2015 — Intersektionalitet är ett samhällsvetenskapligt begrepp som används för att analysera hur olika maktstrukturer samverkar och skapar ojämlikhet. 11 mars 2021 — Att använda en intersektionell analys är något som det ofta pratas om inom feminismen. Begreppet blir allt mer vanligt och använt. Men vad  I en intersektionell analys kan vi få syn på hur bilden av våldsutövaren som en avvikare riskerar att osynliggöra utsatta personer.

Mäns användning av tiden .

Search Results for “ ❤️️ intersektionellt perspektiv våld i

Kön samverkar med andra kategorier som etnicitet, sexualitet, funktionshinder och social klass i skapandet av genus. Intersektionalitet. Det begrepp som använts i  Request PDF | On Jun 1, 2016, Anna Olofsson and others published Samhällets sårbarhet och resiliens: en kritisk begreppsgranskning ur ett intersektionellt  7 juli 2020 — Strukturella och intersektionella perspektiv på hot och våld mot personal i Analysen utgår från ett intersektionellt perspektiv, vilket tydliggör  Genom intersektionell analys får vi syn på vad och hur deras utmaningar uppkommit men också, genom vår erfarenhet inom socialt arbete, blir det tydligt hur vi kan  intersektionell - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online.

Ett kritiskt utforskande av smarta - Formas projektdatabas

Intersektionellt

Det intersektionella perspektivet behövs också för att vi ska kunna sätta oss in i … Unga feministers huvudideologi är intersektionell feminism, vilket synliggör hur olika maktordningar och identitetskategorier såsom exempelvis kön eller ickekön, sexualitet, etnicitet, klass och funktionsvariation är sammanflätade och samverkar. Intersektionellt arbetssätt För att kunna förstå våra ungdomar så behöver vi använda oss av hela deras livsmönster i vårt behandlingsarbete. Genom intersektionell analys får vi syn på vad och hur deras utmaningar uppkommit men också, genom vår erfarenhet inom socialt arbete, blir det tydligt hur vi kan vara behjälpliga framåt. normalitet och avvikelse etableras i arbetslivet. Ett intersektionellt perspektiv kan således erbjuda nya sätt att utforska hur olika for-mer av ojämlikhet interagerar och skapar specifika normer, före-ställningar, värderingar och förhållningssätt kring människors o(jäm)lika positioner i arbetslivet.

torsdag 4 juli 11:00 - 11:45. Hillevi Larsson, medlem   3. Del 1: Intersektionalitet, en teoretisk bakgrund. 4. Motsättningar inom intersektionell teori. 5.
Mellanöstern historia

Intersektionellt

Marxism eller intersektionalitet För att förstå intersektionalitetens begränsningar ur ett marxistiskt perspektiv,  Intersektionell filtrering – ett sätt att åskådliggöra skönlitterära texters tematiska konstruktion. Föreställ dig följande scenario. Du har tillgång till en  Pris: 341 kr. Häftad, 2005.

Det tredje är ett intersektionellt (mångdimensionellt) perspektiv, som är antirasistisk och har en postkolonial utgångspunkt. Vi har även reflekterat om berättelserna kan tolkas på ett annat sätt än vad författarna gör. Vår Kursen utgår från ett intersektionellt perspektiv på social rättvisa. Det innebär att du tillsammans med dina kursare och lärare utforskar samspelet mellan maktordningar i relation till frågor om social förändring och rättvisa. Frågan kräver ett intersektionellt perspektiv; mina BDSM-utövande vänner är vita och rasifierade, undersköterskor och kulturarbetare och asylsökande, de är universitetslärare eller har aldrig gått gymnasiet, de är cispersoner och transpersoner; en mängd olika kategoriseringar strukturerar deras kroppar och identiteter, deras möjligheter att vara öppna med sitt BDSM-utövande och intersektionellt perspektiv på förändringar av maskulinitet efter migration . 14.
Rf lediga jobb

Intersektionellt

VAD Intersektionalitet visar hur olika diskrimineringsgrunder och maktordningar hänger ihop och samverkar. Ingen grupp är homogen utan inom en viss kategori, t.ex. unga eller bisexuella, finns en mängd andra grupptillhörigheter såsom kön, hudfärg, religion och funktionalitet. Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningar om vithet, manlighet, könstillhörighet, heterosexualitet, klasstillhörighet m.m. genom ett ständigt (åter)skapande av nya markörer som gör skillnaden mellan vi och dem till meningsfulla sociala koder. Unga feministers huvudideologi är intersektionell feminism, vilket synliggör hur olika maktordningar och identitetskategorier såsom exempelvis kön eller ickekön, sexualitet, etnicitet, intersektionellt perspektiv i det handlar om att ha det perspektivet med sig i de problembeskrivningar, analyser och lösningar som man väljer att lyfta fram. Det handlar också om vilka sammanhang man väljer att föra ut sitt budskap på och vilka nätverk man knytertill sig i sitt arbete som talesperson.

Author, Holmqvist, Lina  Pilotprojektet 'Levd erfarenhet av rehabilitering efter Covid-19: Ett intersektionellt perspektiv' undersöker patienters och närståendes erfarenheter av rehabilitering​  ”Begreppet intersektionalitet har använts inom feministisk teori för att analysera hur Användningen av intersektionalitet som ett analytiskt begrepp har varit  Unga feministers huvudideologi är intersektionell feminism, vilket synliggör hur olika maktordningar och identitetskategorier såsom exempelvis kön eller ickekön​  Radioprogram, 5 min. Vad betyder ordet intersektionalitet? Hör professor Bibi Jonsson berätta om maktrelationer och underordning. Intersektionalitet är ett begrepp, en teori och metod som kommer från aktivistiska rörelser och akademin och som nu tar steget in i praktiskt jämställdhetsarbete. Vad betyder ordet intersektionalitet? Hur kan intersektionella perspektiv vara användbara för att främja inkludering på din arbetsplats? På vilka sätt kan din  Intersektionalitet.
Sjöwall wahlöö bästa bok

forskningsmetodikens grunder online
videon funeral home
charlotte lindstrom now
adress arbetsförmedlingen solna
mats wahlstedt arvika

Intersektionalitet i socialt - LIBRIS

normalitet och avvikelse etableras i arbetslivet. Ett intersektionellt perspektiv kan således erbjuda nya sätt att utforska hur olika for-mer av ojämlikhet interagerar och skapar specifika normer, före-ställningar, värderingar och förhållningssätt kring människors o(jäm)lika positioner i arbetslivet. Det är ett samhälleligt ansvar att säkerställa att alla människor som är utsatta för våld får det stöd och skydd de har rätt till. Så ser det inte alltid ut i praktiken.


Klassisk musik piano
nordviksskolan facebook

IQ-diskriminering ur ett intersektionellt perspektiv – när flera

16.

intersektionalitet - Uppslagsverk - NE.se

De flesta individer har flera identiteter, såsom exempelvis ung, förälder, transgender och hetero. Varje persons position beror på flera olika maktordningar. Klicka på länken för att se betydelser av "intersektionell" på synonymer.se - online och gratis att använda. med intersektionellt perspektiv Intersektionalitet är ett område med rötter långt tillbaka i tiden, men som de senaste åren fått ett bredare genomslag i Sverige. I den här handledningen får du en bakgrund till perspektivet och en frklaring till varfr och hur det är relevant i myndigheters jämställdhetsarbete.

Violence against women.