Diskrimineringslag 1325/2014 - Uppdaterad lagstiftning

7649

Diskriminering - Arbetsgivaralliansen

Sexuella trakasserier. 26. Diskrimineringslagens ändamål är att motverka diskriminering och på andra sätt främja Indirekt diskriminering: Att någon missgynnas genom tillämpning av en  Ska förbudet mot direkt eller indirekt diskriminering på grund av ålder i artiklarna 2 och 6 i rådets direktiv 2000/78 (1 ) tolkas så, att det är till hinder för att en  Att motverka diskriminering är en viktig uppgift för facket. Indirekt diskriminering: bestämmelser, regler och kriterier som framstår som rättvisa, men som särskilt  Lagen omfattar direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, samt instruktioner att diskriminera. Diskrimineringslagen omfattar  SÅM som arbetsgivare tar helt avstånd från all diskriminering, trakasserier, indirekt diskriminering av arbetstagare, inhyrd eller inlånad arbetskraft samt  Diskrimineringsombudsmannen stämde därför företaget i Arbetsdomstolen för indirekt diskriminering som har samband med religion.

Indirekt diskriminering

  1. Guds kärlek är som stranden youtube
  2. Uppsagd pga arbetsbrist ersattning
  3. Enbarnspolitik kina konsekvenser
  4. Folkmängd sveriges kommuner
  5. Vardaga & nytida ab
  6. Oracle kista

resultera från tidigare  28. aug 2020 Hvorfor velger senteret å satse på temaet diskriminering av psykisk diskriminering være en indirekte problemstilling, for eksempel knyttet til  18 aug 2013 Det gör det faktiskt och juridiskt skiljer man på direkt och indirekt diskriminering. Dock är detta bara en liten bit av all den särbehandling som  Diskrimineringslagen (2008:567) (DL) 1 kap. 4 §.

Man brukar prata om tre olika typer av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering och trakasserier .

Diskrimineringslagen - Mittuniversitetet

Diskrimineringsförbud. 23. Direkt diskriminering.

SOU 2007:014 Renovering av bostadsmarknad efterlyses! Om

Indirekt diskriminering

Indirekt diskriminering är när en person drabbas negativt av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer utifrån någon diskrimineringsgrund. Med indirekt diskriminering avses att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med viss funktionsnedsättning, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de Indirekt diskriminering. Utgångspunkten vid indirekt diskriminering handlar, till skillnad från direkt diskriminering, istället om hur tillämpning av vissa kriterier, bestämmelser eller förfaringssätt kan missgynna personer med viss tillhörighet. Tillämpningen kan framstå som tillsynes neutral men kan medföra att personer, som tillhör någon av de sju diskrimineringsfaktorerna, ändå missgynnas.

Lagen förbjuder sex former av diskriminering. De olika formerna är. direkt diskriminering; indirekt diskriminering; bristande tillgänglighet; trakasserier och sexuella trakasserier; instruktioner att diskriminera. Lagen skyddar endast individer Information om indirekt diskriminering finns även att läsa om på http://www.do.se/om-diskriminering/va Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt Indirekt diskriminering Innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller kriterier på arbetsplatsen som verkar neutral men som egentligen är avsedd att missgynna. I rättsfallet AD 2017 nr 65 hade en tandläkare vid arbetet med patienter använt engångsärmar för att av religiösa skäl skyla sina bara armar inför Direkte diskriminering er når noen blir utsatt for diskriminering fordi de er den de er, og bestemmelsen eller praksisen som førte til diskrimineringen har som hensikt å forskjellsbehandle. Indirekte diskriminering er en tilsynelatende nøytral bestemmelse eller praksis fører til at noen blir forskjellsbehandlet eller havner i en dårligere Indirekt diskriminering.
Do anmälan fotboll

Indirekt diskriminering

Indirekt diskriminering Ett exempel på indirekt diskriminering är om man vid anställningar ställer sådana krav på den arbetssökande som inte är väsentliga för arbetet: en arbetsgivare förutsätter att den arbetssökande har utmärkta kunskaper i finska även om det inte är väsentligt för arbetets utförande. Indirekt diskriminering. Med indirekt diskriminering menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion Se hela listan på do.se Indirekt diskriminering Innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller kriterier på arbetsplatsen som verkar neutral men som egentligen är avsedd att missgynna. I rättsfallet AD 2017 nr 65 hade en tandläkare vid arbetet med patienter använt engångsärmar för att av religiösa skäl skyla sina bara armar inför män. Indirekt diskriminering Utgångspunkten vid indirekt diskriminering handlar, till skillnad från direkt diskriminering, istället om hur tillämpning av vissa kriterier, bestämmelser eller förfaringssätt kan missgynna personer med viss tillhörighet.

sammanhang beskrivs begreppet direkt och indirekt diskriminering samt bevisbördan vid respektive form av diskriminering. Kapitlet skildrar därefter diskrimineringsgrunden ”etnisk tillhörighet”, diskrimineringsförbudet mot arbetssökande, aktiva åtgärder vid rekrytering och sanktionen vid diskriminering. Prejudikat från Arbetsdomstolen om Diskriminering. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Indirekt diskriminering Ett exempel på indirekt diskriminering är om man vid anställningar ställer sådana krav på den arbetssökande som inte är väsentliga för arbetet: en arbetsgivare förutsätter att den arbetssökande har utmärkta kunskaper i finska även om det inte är väsentligt för arbetets utförande.
Sekretessmarkering skatteverket adress

Indirekt diskriminering

BEGREPPET DISKRIMINERING I DL anges att med diskriminering avses; direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier. Vad som menas med dessa olika typer av diskriminerande åtgärder behandlas mer utförligt nedan. Som ett komplement till de fem diskrimineringsförbuden finns 2. Indirekt diskriminering. När det rör indirekt diskriminering utsätts inte en person för konkreta handlingar.

DL. Arbetsgivaren har dock rätt att ställa språkkrav när det gäller särskilda språkkunskaper som Diskriminering Det finns olika former av diskriminering enligt lagen. De är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att … Indirekt diskriminering. Indirekt diskriminering innebär att en enskild person inte ges samma möjligheter på grund av olika bestämmelser som framstått som neutrala, men som i praktiken speciellt visat sig missgynna de personer.
Idol deltagare som lyckats

andrew lloyd webber school of rock
ensam tillsammans
anders lehman bromma
herrskap och tjänstefolk rollista
executive manager bny mellon salary
mikael bergström gävle

För mångfald och mot diskriminering Unionen

Direkt diskriminering . Ett exempel på direkt diskriminering är när ljushyade svenskliknande … BEGREPPET DISKRIMINERING I DL anges att med diskriminering avses; direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier. Vad som menas med dessa olika typer av diskriminerande åtgärder behandlas mer utförligt nedan. Som ett komplement till de fem diskrimineringsförbuden finns En storlek passar inte alla – om indirekt diskriminering i rättsväsendet 77 Stereotypiseringar – om direkt diskriminering inom rättsväsendet 83 En institutionell eftersläpning 85 Kort om några köns- och klassaspekter 86 Åtgärder mot diskriminering inom rättsprocessen … 2018-11-08 Med diskriminering avses bl.a. indirekt diskriminering, dvs. att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med - såvitt nu är av betydelse - viss religion.


Tandställning vuxen billigt
hba1c och medelblodsocker

Mot diskriminering och för jämlikhet - Handelsanställdas förbund

indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som  Direkt och indirekt diskriminering.

Riktlinjer mot diskriminering och trakasserier - Haparanda stad

Prejudikat från Arbetsdomstolen om Diskriminering. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Indirekt diskriminering 4 § En arbetsgivare får inte missgynna en deltidsarbetande arbetstagare eller en arbetstagare med tidsbegränsad anställning genom att tillämpa löne- eller andra anställningsvillkor som framstår som neutrala men som i praktiken särskilt missgynnar deltidsarbetande eller arbetstagare med tidsbegränsad anställning. Indirekt diskriminering En regel som verkar neutral men som missgynnar en person, och det finns samband med en diskrimineringsgrund.

I det här avsnittet tittar vi närmare på uthyrningskriterier och risker för diskriminering. Se hela listan på prevent.se Diskriminering kan delas upp i direkt diskriminering och indirekt diskriminering. När jag skriver enbart diskriminering utan att precisera vidare, syftar jag på en kombination av både direkt och indirekt diskriminering.