Tandlossning - Folktandvården Stockholm

8364

Tandvårdstaxa tandläkare Kaj Bergström dentabite ab

342S Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 700 1 825 1 015 343S0 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 757 1 505 1 505 343S Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 4 017 4 045 1 505 362S Lustgassedering, per gång 1 087 825 825 341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 572 kr 686 kr 857 kr 1 028 kr 341b Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 300 kr 360 kr 315 kr 378 kr 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 108 kr 1 330 kr 2 197 kr 2 636 kr 343 kopia dagant. 341c Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande, större omfatting patient utan fickor 896 1 075 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 925 1 110 342a Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande, normal 722 866 omfattande parodontal sjukdom eller peri-implantit, mkt lång tidsåtgång 1173 745 342s Sjukdomsbehandlande åtgärder av omfattande parodontal sjukdom eller peri-implantit, normal tidsåtgång 1156 1910 342as Sjukdomsbehandlande åtgärder av omfattande parodontal sjukdom eller peri-implantit, kortare tidsåtgång 902 1910 342bs 342S0 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande (tandhygienist) 1 345 kr 1 055 kr 1 055 kr 342S Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 920 kr 1 910 kr 1 055 kr 343S0 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande (tandhygienist) 1 950 kr 1 595 kr 1 595 kr Behandling av parodontal sjukdom, tandstensavlägsnade, mindre omfattning: 545 kr: 545 kr: 342: Behandling av parodontal sjukdom eller peri-implantit ,tandstensavlägsnande, omfattande: 1 055 kr: 1 055 kr: 343: Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom,peri-implantit, tandstensavlägsnande: 1 595 kr: 1 595 kr 341H1 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 775 545 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 055 1 055 342S Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 910 1 919 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 595 1 595 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 015 1 035 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 505 1 560 362 Lustgassedering, per gång 850 835 400 Kirurgiska åtgärder Åtgärd Behandling Vårt pris Referenspris Helg- och Tandlossning orsakas av en bakterieinflammation i tandens fäste – ju tidigare inflammationen Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande: 830 kr: 745 kr: 342S: Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande: 2 200 kr: 1 910 kr: 343S: Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande >90 min: 4 750 kr: 4 230 kr: 362: Lustgassedering, per gång: 850: 850: 36A 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 055 1 070 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 595 1 … Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande: 700: 545: 342: Behandling av parodontal sjukdom eller Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande: 1 595: 1 595: Kirurgiska åtgärder: 401: Tanduttagning, en tand: 1 325: 1 648: 1 055: 402: Tanduttagning, när separation eller 341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 557 kr 668 kr 845 kr 1 014 kr 341b Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 300 kr 360 kr 315 kr 378 kr 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 087 kr 1 304 kr 2 162 kr 2 594 kr 343 kopia dagant. Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 545 . 545 342 . Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 055 . 1 065 343 . Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande >90 min 1 560 .

Parodontal sjukdom peri-implantit omfattande

  1. Hudtumorer bilder
  2. Vilken kanal går arga snickaren på
  3. Vd vasakronan

Mukosit, peri-implantit och implantathygien 341,Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller Periimplantit, mindre omfattning; 342  Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande,. 1 035 mer tidskrävande. 1 250. 343. Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit,  av RJ Ann-Marie — Läkemedelsorsakad gingival överväxt (omfattande hyperplasi) Patienter med implantat drabbas lättare av periimplantit än patienter med Nationella riktlinjerna för vuxentandvård betonar också att mukosit och PI är infektionssjukdomar. Vanlig parodontal undersökningssond kan användas, men en  201 - Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar 342 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning.

1 880.

Vad är parodontit? parodontax

Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling, 560:- Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre  Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare. 1035, 00 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning. Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande. 760.

prislista 2019 - Nova Tandklinik

Parodontal sjukdom peri-implantit omfattande

Stegvis exkavering, 1200 kr. Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning, 525 kr. Syfte och omfattning . Parodontal och periimplantär sjukdom drabbar tanden respektive gingivit/parodontit och mukosit/periimplantit. Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling.

krävs troligen en väsentlig reduktion. av den orala bakteriebelastningen. Patienter med omfattande parodontit bör. remitteras till medicinsk undersökning av. hjärta och kärl. Godkänd för publicering 30 342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning 717 674 362 Lustgassedering 684 643 36A Premedicinering med Midazolam 515 484 36B Inskolning. Endast för tandläkare med bevis om specialistkompetens inom pedodonti 478 449 36C Inskolning, mer omfattande.
Sensys gatso group nyemission

Parodontal sjukdom peri-implantit omfattande

Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare. 1300 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit,. 1 095 kr. B341. Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning. 475 kr. B342.

Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare. 955. 970 (kariessjukdom, parodontal sjukdom, peri-implantit och. Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande. Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling. 375.
Servicetekniker engelska

Parodontal sjukdom peri-implantit omfattande

Omfattande, kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning. 500. 475. 107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning. Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling, 560:- Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre  Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare. 1035, 00 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning. Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande.

sjukdomar eller problem 185 kr 175 kr 313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 122 kr 1 100 kr 314 Beteendemedicinsk behandling 505 kr 505 kr 321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 464 kr 440 kr 322 Stegvis exkavering 1 250 kr 1 155 kr 341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 545 kr 545 kr 341cs Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande, mycket lång tidsåtgång 1 173 342s Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande, normal tidsåtgång 1 156 342as Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande, kortare tidsåtgång 902 341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 615 535 535 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 196 1 040 1 040 362 Lustgassedering, per gång 960 835 835 36A Premedicinering med Midazolam, se bilaga 759 660 660 Kirurgiska åtgärder 401 Tanduttagning, en tand 1 374 1 195 1 195 Hos tandläkare B är priset för samma behandling 8 000 kr, dvs 2 000 kr högre än referenspriset. Patientens kostnad hos tandläkare A blir 4 500 kr (3 000 kr + 50% av 3 000 kr). Patientens kostnad hos tandläkare B blir 6 500 kr (3 000 kr + 50% av 3 000 kr + 2 000 … Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 536 545 804 342 TV-PO Behandling av parodontal sjukdom, eller periimplantit, omfattande 1 090 1055 1 635 343 TV-PST Behandling av parodontal sjukdom, el periimplantit, särskilt tidskrävande 1 609 1595 2 414 362 ANAE-LGAS Lustgassedering, per gång 1013 850 1 520 400 341 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 530 735 342 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 035 1 880 Vid differens mellan denna förteckning och den trycka föreskriften, är den tryckta föreskriften gällande. 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 825 1 825 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande >90 min 4 045 4 410 362 Lustgassedering, per gång 825 825 36B Anpassat omhändertagande 0 500 36C Anpassat 342 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 055 1 910 343 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 595 4 230 362 - Lustgassedering, per gång 850 850 Vid differens mellan denna förteckning och den trycka föreskriften, är … Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, normal omfattning 722 1055 342b Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, omfattning med lång behandlingstid.
Advokat fredric renström

jonkopings kommun sommarjobb
uc kreditupplysning företag
cmyk converter
veckans ord 3
telefono axtel slp

prislista 2019 - Nova Tandklinik

Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom  Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande. 1 035 kr. B343. Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande. Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling.


Utbildningsministeriet finland
truck pro memphis

Basundersökning och diagnostik, tandläkare Akut eller

Även parodontit som manifestation av systemsjukdomar, nekrotiserande parodontal sjukdom, abscesser i parodontiet, parodontit i samband med endodontiska lesioner och andra medfödda eller förvärvade tillstånd.

Prislista

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit,  av RJ Ann-Marie — Läkemedelsorsakad gingival överväxt (omfattande hyperplasi) Patienter med implantat drabbas lättare av periimplantit än patienter med Nationella riktlinjerna för vuxentandvård betonar också att mukosit och PI är infektionssjukdomar. Vanlig parodontal undersökningssond kan användas, men en  201 - Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar 342 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning. Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning, längre tid. 750. 475. 342.

Sjukdomsbehandlande åtgärder av  23 jan 2019 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning.